LIVE    RESULT

Satta King Live Result

May 20, 2024 12:37 PM

DISAWER
01
PUNE CITY
23
RANCHI
06
Lucknow Gold
WAIT
INDIA DARBAR
84
MUMBAI CITY
WAIT
GALI
70

Satta king Faridabad Record Chart 2016


2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1

14

88

45

39

11

22

93

10

72

78

61

75

2

51

48

71

21

55

14

93R

18

06

40

56

59

3

88

47

11

20

68

14R

91

20

64

04

82

97

4

10

40

60

26

99

73

85

70

87

06

53

09

5

57

01

20

72

61

43

13

42

17

36

59

93

6

15

17

93

33

76

71

94

98

46

59

40

22

7

11

99

78

91

05

16

53

42

52

37

72

60

8

78

30

12

44

68

93

57

24

13

72

39

51

9

14

83

85

95

08

25

98

4

35

57

08

86

10

72

22

83

81

74

85

53

79

18

01

83

63

11

87

34

95

41

16

19

00

77

100

34

13

53

12

89

63

83

44

50

80

97

24

95

20

88

46

13

96

28

91

24

12

60

17

25

70

94

77

15

14

57

06

35

47

41

71

79

62

69

29

57

63

15

95

30

60

61

79

64

87

11

03

84

55

48

16

84

07

14

28

54

65

53

06

24

38

71

55

17

81

90

24

16

67

80

49

06r

37

20

75

85

18

52

07

11

71

73

63

56

08

85

04

91

46

19

89

68

23

28

22

52

77

03

71

29

72

47

20

26

30

100

57

87

93

28

43

61

23

41

51

21

65

18

71

60

68

88

48

28

90

90

75

10

22

62

02

35

45

05

52

14

11

84

31

57

19

23

76

37

11

24

50

94

68

04

09

80

67

81

24

51

88

65

13

50R

10

67

52

88

61

32

61

25

68

96

14

28

98

70

94

17

63

24

97

40

26

56

20

89

84

70

27

55

05

88

18

82

17

27

93

37

65

54

51

58

91

86

15

97

13

30

28

18

65

62

99

54

64

19

43

91

35

11

05

29

95

83

70

44

69

97

75

70

34

79

18

30

06

68

08

20

80

74

85

31


SATTA KING CHART RECORDS


Desawar(2019-2023) Result Chart Gali(2019-2023) Result Chart Faridabad(2019-2023) Result Chart Gaziyabad(2019-2023) Result Chart

Delhi Gold Records Dubai Bazar Records Pune City Records Mumbai City Records Harayana Bazar Chart Records India Bazar Chart Records Ranchi Chart Records

Satta king Record Chart 2023


Gali Records 2023 Deshawar Records 2023 Faridabad Records 2023 Gaziabaad Records 2023

Satta king Record Chart 2022


Gali Records 2022 Deshawar Records 2022 Faridabaad Records 2022 Gaziabaad Records 2022

Satta king Record Chart 2021


Gali Records 2021 Deshawar Records 2021 Faridabaad Records 2021 Gaziabaad Records 2021

Satta king Record Chart 2020


Gali Records 2020 Deshawar Records 2020 Faridabaad Records 2020 Gaziabaad Records 2020

Satta king Record Chart 2019


Gali Records 2019 Deshawar Records 2019 Faridabaad Records 2019 Gaziabaad Records 2019

Satta king Record Chart 2018


Gali Records 2018 Deshawar Records 2018 Faridabaad Records 2018 Gaziabaad Records 2018

Satta king Record Chart 2017


Gali Records 2017 Deshawar Records 2017 Faridabaad Records 2017 Gaziabaad Records 2017

Satta king Record Chart 2016


Gali Records 2016 Deshawar Records 2016 Faridabaad Records 2016 Gaziabaad Records 2016

Satta king Record Chart 2015


Gali Records 2015 Deshawar Records 2015 Faridabaad Records 2015 Gaziabaad Records 2015